Föräldrakooperativet Pyret
25år!Föräldrakooperativet

25 år
Föräldrakooperativet
Pyret är en föräldrakooperativ förskola vilket innebär att den ägs och drivs av föräldrar eller vårdnadshavare till barnen som går här. Föräldrakooperativet Pyret är en ekonomisk förening där föräldrarna/ vårdnadshavarna är medlemmar. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunen och barnomsorgsavgifter. Som förälder har du möjlighet att vara delaktig i och påverka ditt barns vardag på förskolan.

Föräldrarna delar på ansvaret för städning, skötsel av gården och lättare vaktmästarsysslor. Två föräldrar är i barngrupp ett par timmar var annan vecka då pedagogerna har planering. Vi har två arbetsdagar per år då vi till exempel krattar, putsar fönster, målar och gör en del mindre reparationer. En gång i månaden hålls medlemsmöte då föräldrarna har möjlighet att ta upp frågor angående kooperativet. Vi ordnar också gemensamma fester och aktiviteter där vi bara umgås och har trevligt.


 

Välkommen att höra av dig:
Telefon: 0247-41317 info@pyretinsjon.se


Verksamheten


Verksamheten

Läroplanen för förskolan http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 ligger till grund för verksamheten på Pyret. Genom nyfikenhet, lust och lek upptäcker och lär barn om varandra och världen omkring. Vi blandar in språk, matematik, kunskap om natur och teknik i lek och aktiviteter och låter barnen upptäcka med alla sina sinnen. Sagor, rim, ramsor, sånger och olika former av skapande är en del av den dagliga verksamheten.

På Pyret arbetar vi med hur man är mot varandra för att skapa en harmonisk barngrupp där man kan lösa konflikter och vara hjälpsamma. Genom gemensamma samlingar, utflykter och aktiviteter vill vi skapa en sammanhållning och gemenskap i gruppen.

Verksamheten bygger på barnens intressen och behov. Vi låter barnens tankar och önskemål påverka rummen, gården och de lekar och aktiviteter vi gör. Vi har en stor härlig gård med grillplats och nära till skogen och vår utflyktsplats ”Berget” och vi tillbringar mycket tid ute.
Lärande och utveckling

snölek

att dela med andra och att hjälpas åt

snölek
”Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” (Lpfö98)

ord och uttryck
”Utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar, ställa frågor och, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö98)

träklossar

pyssel med lim

ord och uttryck
”Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många utrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98 ) ”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö98)


”Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Lpfö98)


matematik
”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Lpfö98)

sommar på pyret
Pyret har en genomarbetad lekplats som erbjuder upplevelser, trygghet samt närhet till naturen

på berget
"Berget" är ett ofta förekommande utflyktsmål som dessutom ligger på gångavstånd. En höjdare!


Traditioner
Traditioner


När någon fyller år får han eller hon sitta på "tronen", får en kungakrona och något extra smaskigt att äta. Sen sjunger vi!
På Pyret har vi många traditioner som återkommer från år till år. Det är bland annat Luciafest med tomtebesök, Pyretloppet på skidor, Påsklunch, Förskolans dag som vi firar tillsammans med två andra föräldrakooperativ, Sommarfest med midsommarfirande, Födelsedagar och en hel del annat.
Pedagogerna

Jenny Dahlin Quickers
Jag heter Jenny och bor med min man och två barn i byn Heden utanför Leksand. Jag har arbetat som förskollärare i mer än tio år och stortrivs med det. Här på Pyret har jag varit förskolechef sedan hösten 2014. På fritiden håller jag på med friluftsliv i olika former som att åka långfärdsskridskor, skidor, paddla kajak och vandra. När jag är ledig gillar jag också att hålla på ute i trädgården eller så dansar jag Lindy hop eller bugg.

Jenny
Jenny Dahlin Quickers

Camilla Gudmundsson
Jag heter Camilla och bor med man och två barn i Djurmo, Gagnefs kommun. Jag har arbetat som barnskötare på Pyret i många år och stortrivs. Jag ser stora fördelar med att ha en liten barngrupp och närhet till naturen. Min fritid lägger jag på min familj, träning och slalom och så älskar jag havet!

Camilla
Camilla Gudmundsson

Eva Åslin
Jag heter Eva och har jobbat som barnskötare på Pyret i mer än tio år och jag har arbetat 25 år i yrket. Jag har tre underbara barn och ett barnbarn. Mitt intresse har alltid varit familjens intresse, i mitt fall ishockey. Jag tycker om att promenera med min hund Igor och pyssla i mitt hem. Jag är en glad och positiv person som älskar mitt jobb.

Eva
Eva Åslin

Sara Nyström
Jag bor med min man och två barn här i byn Sätra, Insjön. Jag har haft den stora möjligheten att agera som både kock och förälder här på Pyret under några år, och stormtrivs i båda aspekterna. Jag är utbildad kock och har jobbat inom detta i över tjugo år. Jag lagar all mat från grunden, tänker eko medvetet och utgår mycket från säsong när jag planerar menyn på Pyret. På fritiden lockar skogen,
fjällen och familjens stora intresse crossåkning men framförallt mat och smaker.

Sara
Sara Nyström

KONTAKT

Epost
info@pyretinsjon.se

Telefon
0247-41317

Web kosmopolit design ab